NHÓM TIN TỨC CỦA ĐỒNG TIỀN ÚC (AUD)

► Trade banlance 

Xem của chú Mỹ 

► Building Approvals m/m 

Xem chỉ số Building Permits của chú Mỹ 

► Retail Sales 

Xem của chú Mỹ 

► Employment Change 

Xem của chú Mỹ 

► Unemployment Rate 

Xem của chú Mỹ 

► NAB Business Confidence 

NAB= National Australia Bank. NAB Business Confidence là chỉ số niềm tin kinh doanh do ngân hàng quốc gia Úc Châu thực hiện tính toán. Kết quả của nó dựa trên việc khảo sát 350 hãng kinh doanh trong các lãnh vực chính của nền kinh tế. Qua đó tổng hợp các nhận thức của họ về hiện trạng nền kinh tế và quan trọng hơn là các kỳ vọng về nền kinh tế tương lai. Chỉ số này lớn hơn 0 là biểu hiện các hãng doanh nghiệp or các nhà quản lý doanh nghiệp kỳ vọng vào viễn ảnh kinh tế sẽ phát triển hơn trong tương lại. Ngược lại nếu nó nhỏ hơn mức 0 là biểu hiện người ta đang bi quan về tương lai nền kinh tế. 

► PPI q/q 

Coi thèng Mỹ nhé