NHÓM TIN TỨC CỦA ĐỒNG ĐÔ CANADA (CAD)

► Trade banlance 

(Xem chỉ số tương tự của Mỹ) 

► Ivey PMI 

Tương tự chỉ số PMI của Mỹ. Đây là chỉ số do trường kinh doanh Ivey Richard xây dựng. Bằng việc khảo sát 175 giám đốc mua hàng ở các vùng và ngành nghề khác nhau. Ý nghĩa và phản ứng của thị trường vui lòng tham khảo chỉ số PMI của Mỹ. 

► Building Permits 

Xem của chú Mỹ 

► Emploment Change 

Xem của chú Mỹ 

► Unemployment Rate 

Xem của chú Mỹ 

► Manufacturing Sales m/m 

Con số này được thống kê bởi cơ quan thống kê Canada. Nó thể hiện mức thay đổi trong tổng doanh số được tạo ra từ phía các nhà sản xuất. Trên phương diện là các nhà sản xuất, sự thay đổi trong doanh thu của họ là phản ảnh sớm nhất về hiện trạng của nền kinh tế. Sự thay đổi của doanh số này ảnh hưởng trực tiếp đến chi tiêu dùng, thuê mướn lao động và đầu tư trong nền kinh tế. 

► Wholesale Sales m/m 

Là sự thay đổi trong tổng số doanh thu từ tất cả các lãnh vực của nền kinh tế. Đây là yếu tố quan trọng trực tiếp tác động đến chi tiêu dùng, là nhân tố trực tiếp gây ảnh hưởng lên lạm phát và lãi suất. 

► BOC Monetary Policy Report 

Là báo cáo chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương Canada. Nó được công bố cùng với các quyết định về lãi suất (Overnight rate- xem phần viết về đô la CAD) và phát biểu của BOC (BOC rate Statement). Sau khi bộ ba tin tức này công bố được 45 phút thì BOC sẽ tiến hành họp báo (BOC press Coference). Buổi họp báo này cũng giống như họp báo của ngân hàng trung ương Châu Âu ECB. Nó được thống đốc cùng với phó thống đốc BOC phát biểu và trả lời báo giới về hiện trạng nền kinh tế, các kỳ vọng tăng trưởng, lạm phát và chính sách lãi suất. 

► Core CPI m/m 

Xem của chú Mỹ 

► Core Retail Sales 

Xem của chú Mỹ 

► GDP m/m 

Canada dường như là chú duy nhất công bố con số GDP chính thức theo từng tháng một. Tuy nhiên nó được công bố khá trễ (hai tháng sau). Con số GDP hàng tháng cũng được công bố nhưng nó mang rất ít ý nghĩa bởi vì nó đơn giản chỉ là tổng số của 3 tháng trước đó mà thôi.